Halliburton GeoProbe бағдарламалық жасақтамада 3D (үш өлшемді) кеңістіктегі геологиялық денелерді бөлу

Негізгі бет Жұмыс үлгілері Halliburton GeoProbe бағдарламалық жасақтамада 3D (үш өлшемді) кеңістіктегі геологиялық денелерді бөлу

Сейсмикалық атрибуттары текшелерінің (кубтарының), түсті қосынды текшелерінің, спектрлік декомпозиция текшелерінің, инверсия текшелері мен сейсмикалық фациялардың көлемдік корреляциясы кесіндінің флювиальды бөлігінің құрылымын геологиялық денелер түрінде байқауға мүмкіндік береді. Кейіннен ұңғыма деректері бойынша флювиальды жүйенің геологиялық денелері, инверсия нәтижелеріне және атрибутивті және сейсмикалық фациялық талдау нәтижелеріне сәйкес құмдылық/саздылық дәрежесі бойынша резервуарлар мен сазды арналарға бөлуге болады.

Сейсмикалық атрибуттардың текшелері бойынша геологиялық денелерді бөлу карбонатты шөгінділер үшін де өзін табысты көрсетті.