INPEFA қисықтарын қолданатын палеоклиматтық ұңғымааралық корреляция (Cyclolog) және алынған шекараларды сейсмикалық мәліметтермен байланыстыру (хроностратиграфия)

Негізгі бет Жұмыс үлгілері INPEFA қисықтарын қолданатын палеоклиматтық ұңғымааралық корреляция (Cyclolog) және алынған шекараларды сейсмикалық мәліметтермен байланыстыру (хроностратиграфия)

INPEFA (Integrated Prediction Error Filter Analysis) қисықтары (Миланкович циклдері бойынша) егжей-тегжейлі палеоклиматтық ұңғымааралық корреляцияға мүмкіндік береді.

Палеоклиматтық корреляция нәтижелерін сейсмикалық деректермен байланыстыру тармақталған флювиальды жүйемен күрделенген қисындыларды сәтті стратификациялауға мүмкіндік береді.