Әр түрлі геотельдердің көлемдік карталануы және атрибуттардың текшелер бойынша қасиеттерін бағалау

Негізгі бет Жұмыс үлгілері Әр түрлі геотельдердің көлемдік карталануы және атрибуттардың текшелер бойынша қасиеттерін бағалау

PaleoScan жүйесінде сейсмикалық атрибут, сейсмикалық фация текшелерінің, және түсті спектрлік декомпозиция текшелерінің әргоризонттық кесінділерін пайдалану палеоарналардың, қайрандардың және аккрециялық призмалардың геологиялық денелерін анықтауға мүмкіндік береді, оларды әртүрлі атрибуттар бойынша әртүрлі сенімділік дәрежесімен қадағаланатын учаскелермен толықтырады.

Палеоарналардың геологиялық денелері каротаж, керн және сынақ деректерімен сәйкестендіріледі.