Жаңа технологияларды қолдану арқылы объектінің тектоникалық моделін құру

Негізгі бет Жұмыс үлгілері Жаңа технологияларды қолдану арқылы объектінің тектоникалық моделін құру

Сейсмикалық атрибут (ffA GeoTeric, Eliis PaleoScan) текшелері бойынша тектоникалық бұзылуларды анықтаудың заманауи технологияларын қолдану әртүрлі масштабтағы тектоникалық модельдерді құруға мүмкіндік береді: жарықшақты дәліздердің кеңістікте таралуын көрсететін акустикалық өрістің тұтастығындағы ірі айырылымды бұзылыстардан шағын айырылымдарға дейін.

Кеңістікте жарықшақтың дәліздерін бөлу қисындылығы каротажды және кернді пайдалана отырып, жарықшақтық зерттеулерінің нәтижелерімен расталады.