Керн бойынша седиментологиялық мәліметтерді пайдалана отырып, динамикалық талдауға негізделген біріктірілген қармағыштардағы (тұзақтардағы) көмірсутекті кен орындарын іздеу

Негізгі бет Жұмыс үлгілері Керн бойынша седиментологиялық мәліметтерді пайдалана отырып, динамикалық талдауға негізделген біріктірілген қармағыштардағы (тұзақтардағы) көмірсутекті кен орындарын іздеу

Кен орнында екі ұңғыма бұрғыланды, бұл ұңғымаларда триастық шөгінділерінен ауыр, аз қозғалысты мұнай (KG-4 және KKG-9) және суы бар бірқатар ұңғымалар алынды. Керн бойынша седиментологиялық мәліметтерін пайдалана отырып, динамикалық талдау нәтижесінде аумақтың келешегі қайта бағаланды және тектоникалық бұзылулармен экрандалған тұзақтарда жақсы коллекторлардың болжамды дамуымен бірнеше перспективалық учаскелер анықталды. Мұндай аймақта бұрғыланған бірінші ұңғымада (диаграммада қызыл шеңбермен көрсетілген) шамамен 100 м3/тәулік дебитімен ақшыл мұнай ағыны алынды.