Интерпретациялық өңдеу

Негізгі бет Қызметтер Интерпретациялық өңдеу

Қызметтер спектрі

 • Синтетикалық сейсмограммалар жасау
 • Акустикалық импеданстың қисық жиілігін сүзу
 • 2Д және ЗД сейсмобарлау деректерін байланыстыру
 • Сейсмикалық деректерді өңдеу сапасына бақылау жүргізуге көмек
 • Сейсмикалық сигналды есептеу
 • Сейсмикалық инверсия және сипаттамасы
 • λRо және μRо деректерін құру
 • Көлденең толқындардың сипаттамаларын есептеу
 • Қанығу флюидтерін алмастыру арқылы модельдеу
 • Тікелей сейсмикалық моделдеу
 • AVO синтетикалық сейсмограммалар мен синтетикалық тіліктерді жасау
 • AVO атрибуттарын алу
 • AVO деректерін талдау және түсіндіру
 • Калибрлеу үшін аймақтық AVO жинақтарын құру

Reservoir Evaluation Services ЖШС литологияның қанығу сипатын және болжауын анықтау үшін сейсмикалық инверсия, AVO деректерін және көп компонентті сейсмика деректерін талдау және түсіндіру бойынша қызметтердің кең спектрін ұсынады.

Біз тапсырыс берушілерімізге сейсмикалық деректерді пайдалана отырып, көмірсутектер шоғырларының орналасқан жерін болжауға және сіздің материалдарыңыздың барынша қайтарымын алуға көмектесе аламыз.