Геология

Біздің мамандары серіктестерімізбен бірге кез келген геологиялық міндеттерді орындауға жеткілікті біліктіліктерге ие – үлгітастың седиментологиялық сипаттамасынан бастап стратиграфиялық реттіліктерінің қаңқасын құруға дейін.

Пәндер

 • Седиментология
 • Кезектілік стратиграфиясы
 • Құрылымдық геология
 • Геостатикалық моделдеу

Қызметтердің спектрі

 • Үлгітасты седиментологиялық зерттеу
 • Үлгітастың мәліметтері бойынша фаунаның палео – тіршілік іздерін интерпретациялау (ихнофабрик)
 • Ұңғыма қабырғаларын сканерлеудің өңделген мәліметтерін интерпретациялау (FMI,STAR және басқалары)
 • ҰГЗ мәліметтерін литологиялық интерпретациялау
 • Ұңғымаларды корреляциялау сызбаларын құру
 • Ұңғымалық мәліметтер бойынша шөгіндінің қалыптасу жағдайларын интерпретациялау (керн – ҰГЗ )
 • Ұңғымалық мәліметтерді сейсмофациалдық талдаумен біріктіру және фация карталары, шөгіндінің қалыптасу талаптарын құру
 • Геостатикалық моделді құруға қажет шөгінді жиналуының моделдерін құру
 • Стратиграфия реттіліктерінің қаңқасын құру және пайдалану
 • Кезектілік фацияларымен және ҰГЗ қисықтарымен бірге резервуар қасиеттерінің таралуын және бағытын талдау
 • Заманауи программалық кешендер арқылы шөгінді қабаттардың (арналар, арна жанындағы барлар және басқалары) 3Д үлгілерін құру
 • CGG Robertson не Beicip-Franlab алып компанияларынмен жобаларға қатысу мүмкіндігімен сейсмикалық мәліметтерді қолдану арқылы аумақтық бассейндерді зерттеу
 • Реттілік стратиграфиясы тұрғысынан потенциалды нысандарға геологиялық баға беру
 • Барлайтын және өндіретін ұңғымалардың орындарын белгілеуді оңтайландыру
 • Кен орындары резервуарларын гео денелерге бөлу және олардың қасиеттеріне болжам жасау

Біздің геологтардың сейсмикалық мәліметтерді интерпретациялаудың нәтижелерімен бірге геологиялық интерпретацияны интеграциялау жағынан үлкен тәжірибелері бар, сол арқылы интерпретациялаудың ең күшті интеграцияланған нәтижелеріне қол жеткізіп келеді. CGG компаниясымен бірлестікте болу себебінен халықаралық алып компаниялардың бірі CGG Robertson-ның ең білікті мамандармен бірлесіп жобаларды жасауға мүмкіндік туғызады.