Кен орнын кешенді зерттеу

Негізгі бет Қызметтер Кен орнын кешенді зерттеу

Кен орнын кешенді зерттеу біздің қызметінің, компанияның тәжірибесі мен интеграциялық тұрғыдан келудің барлық мүмкіндіктерін барынша толық жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, басты түрі болып табылады.

Біздің геологтарымыз, геофизиктерім, инженер-игерушілердің, өндіру бойынша инженерлеріміз және мұнай және газ экономикасы саласындағы мамандарымыз кен орындарын оңтайлы игеру мен эксплутациялауды ұйымдастыру жолында көмірсутек кен орындарының моделдерін құру жөніндегі жоғарғы рентабельді қызметтерді ұсынады.

2Д/ЗД сейсмикалық интерпретациясы

 • Уақыттық және тереңдік интерпретация
 • Тереңдік доменге конвертациялау және негізгі белгісіздіктерді анықтау
 • Сейсмикалық атрибуттар және модел құру
 • Сейсмикалық инверсия, AVO талдау және олардың интерпретациясы
 • Резервуарды сипаттау

Геологиялық интерпретация

 • Үлгітас мен фацияны сипаттау
 • Седиментологиялық интерпретация
 • Ұңғыма қабырғаларын сканерлеудің өңделген мәліметтерін интерпретациялау (FMI)
 • Реттілік стратиграфияының қаңқасын құру
 • Палеографиялық карталарды құру
 • Сейсмикалық және ұңғымалық мәліметтер бойынша коллекторлардың гео денелерін анықтау және қасиеттерін болжау
 • Үш өлшемді геологиялық концептуалдық моделдерді құру
 • Көмірсутектері генерациясын моделдеу

Кен орнының геостатикалық үлгісі мен петрофизикасы

 • ҰГЗ (ГИС) мәліметтерінің сапасын бағалау
 • Литологиялық интерпретация
 • Резервуардың параметрлерін анықтау
 • Үлгітас мәліметтерімен үйлестіру
 • Үлгітас бойынша седиментология мен ұңғыма қабырғаларын сканерлеу мәліметтерінің интеграциясы
 • Резервуар фациясының интерпретациясы және реттілік стратиграфиясын пайдалана отырып, таужыныстардың қасиеттерін моделдеу
 • Өткізгіштік пен кеуектілікті моделдеу
 • Гидродинамикалық моделдеуге арналған моделді масштабтау
 • Қорларды есептеу жөніндегі есептеме тарауларын әзірлеу

Гидродинамикалық үлгіге келтіру

 • Өткізгіштік пен капиляр қысымының күштерін ескере отырып, мұнайға қанығу қасиеттерін үйлестіру
 • Геологиялық үліглермен интеграциялау
 • Анализдердің нәтижелерін талдау және PVT моделдеу
 • Тарихи мәліметтермен өндірісті бейімдеу
 • Түрлі игеру сценарилерімен кен орындарының жұмыстарына болжам жасау

Кен орнын игеру жоспарларын әзірлеу

 • Кен орнының флюидті моделдеу
 • Қабаттың мұнай бергіштігін ұлғайту мақсатында потенциалын анықтау
 • Ұңғымалардың траекториясы мен орналасуын жоспарлау
 • Игеруді моделдеу (түрлі сценарийлер)
 • Өндірудің болжамдық профильдеріндегі белгісіздікті талдау
 • Қауіп-қатерлер мен экономикалық параметрлерді бағалау