Сейсмо барлау

Негізгі бет Қызметтер Сейсмо барлау

Біздің мамандарының кез кезген күрделі сейсмикалық мәліметтерді интрепретациялау үшін жеткілікті біліктіліктері бар.

Қызметтердің спектрі

 • ВСП және сейсмо барлаудың сейсмикалық мәліметтерін өңдеудің сапасын бақылау, AVO технологиясы мен сейсмикалық инверсия бойынша мәліметтерді дайындау
 • Мәліметтерді өңдеу кезінде таңдап алынатын жылдамдық үлгісінің сапасын бақылау
 • Синтетикалық сейсмограммаларды есептеу. Ұңғымалық және сейсмикалық мәліметтерді үйлестіру. Нөлдік фазаға келтіру.
 • Тікелей сейсмикалық моделдеу
 • AVO моделдеу
 • Сейсмикалық кубтағы барлық кескіндерді түгелдей корреляциялау мүмкіндігімен сейсмикалық мәліметтердің құрылымдық интерпретациясы (пакеты Geographix, Landmark GeoProbe, Paleoscan)
 • Сейсмостратиграфиялық реттіліктердің интерпретациясы (Eliis Paleoscan)
 • Жылдамдық моделдерін құру Eliis PaleoScan пакеттерін пайдалану арқылы палеореконструкция жасау, карталар құру.
 • Сейсмикалық мәліметтерді динамикалық тұрғыдан интерпретациялау келесі жұмыстардан құралады:
  • Сейсмикалық атрибуттарды есептеу және талдау
  • AVO атрибуттарын талдау және интерпретациялау
  • Сейсмикалық және серпінді инверсияның нәтижелерін есептеу және интерпретациялау (Hampson-Russel пакеті)
  • Резервуардың таралуын болжау және оның қанығу сипаттамасын лито-флюидті тұрғыдан топтастыру негізінде болжау
  • Сейсмикалық фацияларды классикалық және кластерлік (Stratimagic 2D/3D) есептеу
  • Спектралды декомпозициялы кубтар (Geoteric пакеті), сейсмикалық аттрибуттар мен когерентті кубтарын құру
  • Сейсмикалық мәліметтер бойынша резервуардың геологиялық денелер, палео арналар, карбонаттық құрылымдарды, т.с.с. (ffA GeoTeric пакеттері, Landmark GeoProbe, Eliis PaleoScan) анықтау
  • CGG InsightEarth, CGG Hampson-Russell (ProAZ модуль), Eliis PaleoScan және ffA GeoTeric пакеттерімен бұзылыстарды интерпретациялау және сызаттарды талдау
 • Грави және магнитті барлау саласындағы көшбасшы CGG компаниясының және мұнай саласындағы сервистік қызмет нарығында 50 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе жатқан CGG Robertson компаниясының тәжірибелерін қолдану мүмкіндігімен, сейсмикалық интерпретация нәтижелерімен бірге геохимия мен грави және магнитті барлау мәліметттерін өңдеудің нәтижелерін интеграциялау
 • Перспективті нысандарды геофизикалық тұрғыдан бағалауСейсмикалық интерпретациялау жұмыстарын жүргізу кезінде барлық ұңғымалар,аймақтық, геологиялық және игеру бойынша мәліметтерді өндеудең ең нақты интеграцияланған нәтижелеріне қол жеткізеді.Біз CGG-мен серіктесіп, сейсмо барлаудың мәліметтермен жұмыс жасау мүмкіндіктері кеңейді. Біз кез келген күрделі міндеттерді заманауи деңгейде шешу мүмкіндігін ұсынамыз.