Арнаулы зерттеулер

Негізгі бет Қызметтер Арнаулы зерттеулер

Біздің мамандардың және серіктестердің бассейндік моделдеу , сызартты коллекторларды зерттеу, трассерлік зерттеулер, трасслерді айдау арқылы сұйықтықтардың қозғалуын зерттеу және тағы басқа арнаулы зерттеулер орындауға қажет біліктіліктер бар.

Зерттеулердің түрлері

 • Бассейндік моделдеу
 • Сызатты коллекторларды зерттеу
 • Трассерлік зерттеулер
 • Тектоникалық моделдеу

Қызметтердің спектрі

 • Бірөлшемді бассейндік моделдеу әрбір жобамызда әрқайсы жеке орындалады (қажеттілік жағдайда)
 • Екі- немесе үшөлшелді бассейндік моделдеу біздің осы зерделеудің түріне де қатысқан серіктестермен бірге орындалады.
 • Бассейн моделдеу үшін құрылымдық 3D негізі әзірлеу
 • Жыныстар және мұнайдың геохимиялық мәліметтерінің кітапханасы – жалпы органикалық көміртек құрамы (ТОС), шөгінді құндағында қысым және температураның өзгеруі, пиролиз мәліметтері (Rock Eval), витринит, споралардың түсті индекс бойынша палеотемпературалы мәліметтер, Tmax, биомаркерлер, т.с.с.
 • Үлгітастың сызаттарын зерттеу
 • ҰГЗ бойынша сызаттарды зерттеу (дипольдік акустика, ұңғымалық имиджер, т.с.с.)
 • Сейсмикалық мәліметтер бойынша сызаттарды зерттеу
 • Сызаттар бойынша мәліметтерді ұңғыма және сулану т..с.с. деректерімен интеграциялау.
 • Трассердің айдаудың нәтижелерді зерттеу және олардың резервуарда қозғалуын деректерді интеграциялық негізде моделдеу.
 • Трассердің айдаудын жоспарлау және жүргізу, олардың гидродинамикалы модель бойынша жылжуы және түзету жасау жұмыстары
 • Палеотектоникалық моделін құру
 • Тектоникалық режімді зерттеу
 • Құрылымдардың қалыптасу тарихын және тектоникалық бұзылыстарды сараптау
 • Алан диаграммаларын құру және бұзылыстардың экрандаушы қабілетін бағалау

Біздің компанияда арнаулы зерттеулер жүргізудің үлкен тәжірибесі бар. Бұл зерттеулер жобалардың көп мөлшерді бағалау үшін КС іздестірудың көзқарастан және төмен кеуекті қимадағы сызартты коллекторлардың көзқарастан негізгі болуы мүмкін.