Сейсмикалық мәліметтерді өңдеу тобы

Негізгі бет Қызметтер Сейсмикалық мәліметтерді өңдеу тобы

Біздің сейсмикалық мәліметтерді өңдеу бөлімі өңделмеген далалық мәліметтерді қабылдайды және өңдегеннен кейін жоғарғы сападағы сейсмикалық қиықты береді. Бұл жұмыс интерпретация тобымен тығыз ынтымақтастықта жүргізіледі.

2D немесе 3D сейсмикалық мәліметтерді өңдеу

Жер бетіндегі мәліметтер, Теңіз мәліметтері және ауыспалы аймақтар мәліметтері (таяз сулар)

 

Жаңа мәліметтерді өңдеу немесе ескі мәліметтерді қайта өңдеу

Ескі мәліметтерді қайта өңдеу: бұл мысалда екі алаң қайта өңделіп, біріктірілген – 5D интерполяция мен регуляризацияны қолдану арқылы, Қазақстан мәліметтерінің мысалы.

Сейсмикалық мәліметтерді өңдеу тобы он жылға жуық уақыт ішінде көптеген Қазақстандық және халықаралық клиенттерден, Қазақстанның барлық аймақтарынан алынған сейсмикалық мәліметтермен жұмыс істеді.

Білікті қызметкерлер – сейсмикалық мәліметтерді өңдеудегі жалпы іс-тәжірибе 80 жылдан артық.

Өңдеу Уақыттық немесе Тереңдік салаларында атқарылады

Жергілкті компьютерлік жүйе


CGG компаниясының бағдарламалық қамсыздандыруы, Geovation 2 бағдарламалық қамсыздандырудың ең заманауи пакеті

http://www.cgg.com/en/What-We-Do/Subsurface-Imaging

Өңдеудің ең жаңа технологиялары Қазақстанда қолданылуда:

  • Томографиялық статика
  • Монте-Карло алгоритмін пайдалану арқылы статикалық түзетулердің коррекциясы
  • 5D Интерполяция және регуляризация
Стандартты алгоритм мен Монте-Карлоның жаңа алгоритмін пайдалану арқылы есептелген статикалық түзетулер коррекциясын қолдану мысалы, Қазақстан мәліметтерінің мысалы

 

Мәліметтерді талдауға арналған интерактивтік құралдардың әр түрлілігі

Тереңдік өңдеу

Тереңдік саладағы мәліметтердің миграциясы вертикалды немесе латералды бағыттардағы жылдамдықтардың үлкен өзгерістері болатын салаларда, түрлі горизонттарда жоғарғы сападағы суреттері бар мәліметтер бере алады. Бұл әсіресе Қазақстандағы қабат асты кешенді дұрыс көрсету үшін өте маңызды.

Жылдамдық үлгіні интерактивтік түрде құру біздің интерпретация тобымен бірге жүргізіледі.

2D немесе 3D мәліметтерінің жылдамдық үлгісін құру

Ұңғымалық ақпаратпен біріктіру

Үлгінің томографиялық жаңаруы

CGG компаниясының жаңа миграция алгоритмдері Қазақстанда қолжетімді.

http://www.cgg.com/en/What-We-Do/Subsurface-Imaging/Model-Building